Test Pamięci

Ocena stanu pamięci z wykorzystaniem aplikacji Test Pamięci.

Oceń sprawność swojej pamięci!

Dla kogo?

Badanie Testu Pamięci w wersji mobilnej przeznaczone jest dla osób w wieku powyżej 55 roku życia, u których zaobserwowano trudności z zapamiętywaniem oraz z przypominaniem powszechnie znanych nazw lub zwyczajowo używanych słów, a także z planowaniem i realizacją aktywności zawodowych oraz czynności życia codziennego. Potoczne zapominanie może mieć wiele przyczyn - celem badania jest identyfikacja tych, które mogą wskazywać na rozwój choroby, a nie wynikają z przejściowego roztargnienia.

55+

Na czym to polega?

Zapamiętaj słowa wybrane przez aplikację.

Wykonaj zadanie rysunkowe.

Powtórz z pamięci usłyszane na początku badania słowa.

Podstawy naukowe badania

Mobilny Test Pamięci bazuje na teście przesiewowym Mini COG. Został przygotowany do samodzielnego wykonania przy użyciu tabletu. Oryginalny test Mini COG opracowany został przez Borson i współpracowników w 2000 roku i jest powszechnie stosowany w procedurze diagnostyki geriatrycznej. Test obejmuje próby uczenia się słuchowo-werbalnego, zadanie rysunkowe i odroczone (po upływie pewnego czasu) przypominanie. Z jego pomocą można zbadać zdolność zapamiętywania, uwagę, przypominanie bezpośrednie i odroczone, sprawności werbalne, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz funkcje wykonawcze. Zaletą tego testu jest krótki czas wykonania oraz mały wpływ czynników kulturowych i wykształcenia. Test wykazuje wysoką czułość i specyficzność względem testów dużo bardziej zaawansowanych i czasochłonnych, a stosowanych w przesiewowej ocenie sprawności funkcji poznawczych.

Piśmiennictwo:

  1. Borson S, Scanlan J, Brush M, Vitaliano P, Dokmak A. The mini-cog: a cognitive 'vital signs' measure for dementia screening in multi-lingual elderly. Geriatr Psychiatry. 2000 Nov;15(11):1021-7.
  2. Ciesielska N, Sokołowski R, Kędziora-Kornatowska K,: Skriningowe skal klinometryczne stosowane w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu. Przegląd systematyczny, J Health of Scie, 2013; 3(11)393-410.
  3. Kotapka - Minc S. Znaczenie badania neuropsychologicznego w diagnostyce otępienia. Polski Przegląd Neurologiczny. 2007; 3(2): 61-68.
  4. Lorentz W.J., Scanlan J.M., Borson S. Brief Screening Tests for Dementia. Can J Psychiatry. 2002; 47: 723–733.
  5. Derejczyk, J., Kawa, J., Seiffert, P., Bednorz, A., Stępień, P. (2019) Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna jako przesiewowa metoda oceny obecności chorób neurodegeneracyjnych związanych ze starzeniem. Geriatria, 2019, 13, pp. 28-36
  6. Woodford H.J., George J. Cognitive assessment in the elderly: a review of clinical methods. Q J Med. 2007; 100: 469–484
  7. Borson S., Scanlan J.M., Watanabe J. i wsp. Improving identification of cognitive impairment in primary care. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2006; 21(4): 349-355.
  8. McCarten, J.R, Anderson, P., Kuskowski M. i wsp. Finding dementia in primary care: The results of a clinical demonstration project. JAGS. 2012; 60(2): 210-217.
  9. Wilber S.T., Lofgren S.D., Mager T.G. i wsp. An evaluation of two screening tools for cognitive impairment in older Emergency Department patients. Acad Emerg Med. 2005; 12: 612–616.

Jak interpretować wynik?

Badanie ma charakter przesiewowy. Większość osób, uzyskuje w tym badaniu wynik pozytywny tzn. jest w stanie powtórzyć wskazane słowa przed i po wykonaniu zadania rysunkowego bez ich zapisywania lub podpowiedzi osób z otoczenia, a samo zadanie rysunkowe jest wykonane poprawnie. Wynik negatywny, czyli niepoprawne wykonanie zadania rysunkowego oraz niezapamiętanie podanych słów, należy traktować jako wskazówkę do dalszej diagnostyki w placówce medycznej. Dopiero szczegółowa identyfikacja przyczyn niepoprawnego wykonania zadanych poleceń może właściwie ukierunkować diagnozę. Jednak sam fakt wykonania zadania niepoprawnie to sygnał ostrzegawczy.

Wymagania

Do wykonania badania potrzebny jest tablet z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej. Tablet powinien mieć ekran o przekątnej co najmniej 10 cali. Badanie powinno być wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu. Dla polepszenia działania aplikacji, zaleca się wykorzystanie mikrofonu lub zestawu głośnomówiącego. W czasie badania, do wykonania zadania rysunkowego można wykorzystać rysik lub wykonać polecenie rysunkowe palcem. Badanie zajmuje typowo ok. 15 minut. Przy badaniu może asystować osoba towarzysząca, ale jej udział powinien zostać ograniczony wyłącznie do pomocy w przygotowaniu do badania lub w rozwiązaniu trudności technicznych. Instrukcja wykonania badania krok po kroku będzie dostępna po uruchomieniu aplikacji. Wynik badania z komentarzem zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu badania. Badanie jest nieodpłatne.

Uwaga:Pamiętaj, że wielokrotne wykonywanie testu w  krótkich odstępach czasu może zmniejszyć jego skuteczność w identyfikacji ewentualnych problemów. Możesz powtórzyć test, jeżeli w trakcie jego wykonywania wystąpiły problemy natury technicznej.

Wykonaj badanie

Wykonaj badanie korzystając z aplikacji.

3D451886-6F5A-40B8-B989-E33B61DC737E Created with sketchtool.

Test pamięci

Ocena stanu pamięci z wykorzystaniem aplikacji Test Pamięci.

Poznaj naszą politykę prywatności

Platforma testysenioralne.pl powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.