Test sprawności ruchowej dłoni

Test oceniający sprawność motoryczną w oparciu o analizę ruchu dłoni.

Oceń swoją sprawność motoryczną!

Dla kogo?

Badanie sprawności ruchowej dłoni przeznaczone jest dla osób po 65 roku życia, u których zaobserwowano spowolnienie ruchowe, drżenie rąk, a także apatię i skłonność do upadków. Jego celem jest przesiewowa ocena sprawności ruchowej. Zaletą badania jest ograniczenie wymagań związanych z przemieszczaniem się oraz wykonywaniem ćwiczeń przy braku warunków przestrzennych lub właściwej asysty do ich realizacji. Test wykonuje się samodzielnie, w komfortowej pozycji siedzącej, bez konieczności zmiany pozycji w trakcie badania. Wsparcie osoby towarzyszącej jest pomocne przy przygotowaniu właściwego stanowiska do wykonania badania.

65+

Na czym to polega?

Badanie polega na jak najszybszym, naprzemiennym pukaniu (dotykaniu palcem wskazującym ręki dominującej) punktów, które wyświetlone są na ekranie tabletu. Wykonując ruch należy przenieść rękę ponad (nie przed, czy obok) przeszkodą z papieru lub kartonu, którą przygotowuje się przed badaniem wg załączonej instrukcji (sekcja Wymagania poniżej). Poprawnie wykonane badanie zaprezentowane jest na filmiku poniżej.

Po zakończeniu zadania, osoba testowana jest także proszona o zaznaczenie odpowiedzi na trzy wyświetlone pytania. Nie jest to część testu, ale na podstawie udzielonych odpowiedzi przedstawione są dodatkowe zalecenia dla osoby badanej.

Podstawy naukowe badania

Test sprawności ruchowej dłoni jest innowacyjną próbą przeniesienia tradycyjnych badań sprawnościowych (które są często wykorzystywane w geriatrii, neurologii i rehabilitacji) do warunków telemedycznych przez Zespół Naukowy Projektu. Testy sprawności od wielu lat używane są przez specjalistów w celu sprawdzenia, czy u badanego występują deficyty ruchowe lub inne dysfunkcje związane z wykonywaniem ruchu. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów geriatrycznych, u których często zaciera się granica między normą a patologią. Testy sprawności wykorzystuje się także w celu śledzenia postępu choroby lub rehabilitacji (np. u osób po udarze) poprzez wykonywanie ich w dłuższych odstępach czasowych i porównywanie wyników. Do najczęściej wykonywanych badań zalicza się np. Test z bloczkami, Nine hole peg test, Purdue pegboard test, Test ręki Frenchy, Jebsen test. Większość z nich wymaga jednak specjalistycznego sprzętu i asysty wykwalifikowanego personelu. Proponowane przez Zespół Naukowy Projektu badanie możliwe jest do samodzielnego przeprowadzenia w warunkach domowych, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, które są już powszechnie dostępne. Obecnie trwają badania naukowe nad wykorzystaniem opisanej i udostępnionej aplikacji w diagnostyce chorych z zespołem parkinsonowskim i zespołem słabości (kruchością).

Piśmiennictwo:

  1. Seiffert, ,P., Derejczyk, J., Kawa, J., Marcisz, Cz., Czernek, M., Szymszal, J., Kapko, W., Bugdol, Mo., Torbus, A., Stępień-Wyrobiec, O. (2017). Frailty phenotype and the role of levodopa challenge test in geriatric inpatients with mild parkinsonian signs. Biogerontology, 2017, (18) 4, pp. 641-650, doi:10.1007/s10522-017-9716-6
  2. Derejczyk, J., Kawa, J., Bednorz, A., Lach, J., Hanusiak, A., Antoniak, K., Szymszal, J, Seiffert, P. (2016). Patients assessment in Telegeriatrics care. In Advances in Intelligent Systems and Computing vol 472 (pp. 15–25). doi:10.1007/978-3-319-39904-1_2
  3. Seiffert, P., Kawa, J., Marcisz, Cz., Stępień, P., Czernek, M., Bugdol, Ma., Kapko, W., Derejczyk, J. (2018). Mobile test of manual dexterity in the diagnostics of frail geriatric patients - pilot study. In Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 925 (pp. 47-54). doi:10.1007/978-3-030-15472-1_6
  4. Derejczyk, J., Kawa, J., Seiffert, P., Bednorz, A., Stępień, P. (2019) Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna jako przesiewowa metoda oceny obecności chorób neurodegeneracyjnych związanych ze starzeniem. Geriatria, 2019, 13, pp. 28-36
  5. Norman, K.E., & Héroux, M.E. (2013). Measures of Fine Motor Skills in People with Tremor Disorders: Appraisal and Interpretation. Frontiers in Neurology Front. Neurol., 4. doi:10.3389/fneur.2013.00050
  6. Desrosiers, J., Bravo, G., et al. (1994). Validation of the Box and Block Test as a measure of dexterity of elderly people: reliability, validity, and norms studies. Arch Phys Med Rehabil 75: 751-755
  7. Fried LP, Tangen CM, Walston J et al. Frailty in older adults:evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56: M146–56.

Jak interpretować wynik?

Badanie ma charakter przesiewowy. Wynik badania określony jest liczbą punktów mówiących o liczbie poprawnych ruchów dłoni (puknięć) w zadanym czasie. Połączenie tego parametru z odpowiedziami na zadane po badaniu pytania, umożliwia analizę i określenie, czy sprawność jest właściwa dla wieku osoby wykonującej badanie lub czy występują nieprawidłowości charakterystyczne dla osób szczególnie zagrożonych kruchością. W przypadku wyniku wykraczającego poza normę, celowa jest szczegółowa diagnostyka sprawności ruchowej w placówce medycznej (lekarz rodzinny, neurolog lub geriatra), która pozwoli zidentyfikować przyczyny obserwowanego zaburzenia funkcji ruchu. W razie wątpliwości można pokazać lekarzowi niniejszą stronę.

Wymagania

Do wykonania badania potrzebny jest tablet o przekątnej ekranu co najmniej 10 cali oraz własnoręcznie wykonana przeszkoda. Pobierz i wydrukuj szablon, a następnie wytnij przeszkodę tak, by pasowała do twojego tabletu korzystając z instrukcji. W przygotowaniu przeszkody pomocny może być film zamieszczony poniżej. W miarę możliwości do przygotowania przeszkody powinien być wykorzystany gruby papier. Po przygotowaniu przeszkody należy ustawić tablet na stole, tak aby osoba wykonująca badanie mogła wygodnie usiąść przed nim zapewniając swobodę ruchu ręce dominującej. Badanie docelowe powinno być wykonane w warunkach dających możliwość skoncentrowania się na nieprzerwanym wykonaniu sekwencji ruchów w określonym czasie. Ze względu na wymagania techniczne zaleca się, aby badanie było wykonywane przy wsparciu osoby towarzyszącej. Badanie jest nieodpłatne.

Uwaga: Badanie można wykonać także w wersji bez tabletu. Instrukcje znajdują się na tej stronie.

Wykonaj badanie

Wykonaj badanie korzystając z aplikacji lub w wersji tradycyjnej.

Test sprawności ruchowej dłoni

Test oceniający sprawność motoryczną w oparciu o analizę ruchu dłoni.

Poznaj naszą politykę prywatności

Platforma testysenioralne.pl powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.